Psychoterapia – Tatiana

Nazywam się Tatiana Miś i jestem wielką pasjonatką drugiego człowieka. Dlatego też moja pasja doprowadziła mnie do psychoterapii. 

A czym jest ona dla mnie? Podróżą, ciekawością, aktem odwagi, relacją, wystarczająco dobrą matką i ojcem a przede wszystkim nadzieją na bardziej świadome i odpowiedzialne życie.

Bycie z drugim człowiekiem w odkrywaniu jego emocji, zakopanych traum, zaburzeń nastroju, lęków i depresji jest obszarem mojej pracy. Spotkanie terapeutyczne jest również wielką szansą na poznanie samego siebie, poszukanie i nazwanie swoich potrzeb, swoich mechanizmów funkcjonowania w relacjach z innymi. Dlatego też towarzyszę w procesie poznawania samej/samego siebie.

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia psychoterapeutów i trenerów. Ukończyłam 2-letnie Studium Terapii Gestalt w Katowicach. Stale wzbogacam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych warsztatach, szkoleniach, kursach a także treningach terapeutycznych i interpersonalnych. Posiadam certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu mediacji, dzięki czemu mogłam rozwijać warsztat w sytuacjach konfliktowych i komunikacyjnych w miejscu pracy (Centrum Szkoleń Prawnych -21 stycznia 2018 r). Dzięki uczestnictwie w warsztacie z mindfulness i radzenia sobie ze stresem mogę wykorzystać i dzielić się z innymi kompleksowym treningiem uważności w różnych aspektach życia a także technikami relaksacyjnymi. Uzyskałam certyfikaty: „Diagnoza i terapia skoncentrowana na pracy z emocjami” – Forum Media Polska – 14 styczeń 2022 r, „Mental health w organizacji – wstępna diagnoza i techniki pracy z pracownikiem w kryzysie psychologicznym” – Centrum Kompetencji Forum – 8 grudnia 2021 r. Wykorzystuję również w swojej pracy narzędzia jakie dają założenia Porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga (certyfikat wprowadzający do Porozumienia bez Przemocy – październik 2020 r.) Ukończyłam również szkolenie organizowane przez Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem w lutym 2021 r. „Ciało i Ruch w Pracy z Emocjami” dzięki któremu poznałam metody pracy z ciałem wykorzystując terapię tańcem i ruchem oraz Laban/Bartenieff Movement System. Uczestniczyłam również w I i II edycji „Seksuologicznej Konferencji Naukowej -„Seksualność w XXI wieku okiem praktyków” – 8 września 2020 r. i 30 marca 2021 r. organizowanej przez Uniwersytet SWPS w Katowicach oraz w Ogólnopolskim Kongresie Psychologicznym, dzięki któremu poznałam największe wyzwania w pracy psychologa i psychoterapeuty po dwóch latach funkcjonowania w rzeczywistości pandemicznej – 27 maja 2022 r. 

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi a obecnie wykorzystuję je pracując w jednostce publicznej w dziale HR wspierając na co dzień pracowników w takich obszarach jak mobbing, wypalenie zawodowe, prokrascynacja, radzenie sobie ze stresem, z sytuacjami konfliktowymi oraz z problemami z komunikacją. Towarzyszę również w kryzysach psychologicznych, prowadzę terapię krótkoterminową, indywidualną, interwencję kryzysową oraz psychoedukację.

Moja praca podlega stałej superwizji i interwizji. 

 

Zapraszam do wspólnej podróży jaką jest psychoterapia przy sprzyjającej, empatycznej i bezpiecznej relacji.  

Prywatnie jestem żoną, mamą Jasia i Małgosi oraz właścicielką dwóch kotek Miji i Milki. Uwielbiam piesze wędrówki, jogę, literaturę, teatr i kontakt z przyrodą.

 

 

 

„Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie.

Jak bowiem możemy je zmienić jeżeli w ogóle nie czujemy się za nie odpowiedzialni”

(Irvin Yalom)